Výzva k zastaveniu vrážd a potratov

Štvrtok, 16. decembra 2010 o 13:10 hod.

Napíš toto, dcéra Moja. Smrť páchaná na nevinných obetiach je jeden z najväčších hriechov, ktoré môže človek spôsobiť svojmu bratovi. Je to najťažší hriech tela a spôsobuje Mi hlbokú bolesť. Nedostatok úcty voči ľudskému životu, ktorý dnešnému ľudstvu chýba, je vo svete stále evidentnejší.

Život je vzácny dar od Boha. Nikto nemá právo brať druhému život. Nikto nemá právo vziať život dieťaťu skôr, než sa v čase narodenia po prvýkrát nadýchne. Tento zločin je ohavný a neodpustiteľný. Všetky duše pochádzajú od Môjho Večného Otca a sú stvorené v okamihu počatia. Malé deti, nevinné duše, vraždia samotní ľudia, ktorí ich majú vychovávať – ich vlastné matky, ktoré sú zodpovedné za to, že im bolo odoprené právo narodiť sa.

Prečo Moje deti stoja v úzadí a nič nerobia? V mene slobody sú títo malí anjeli z Kráľovstva Môjho Otca vzatí z tejto Zeme a to skôr, než nastane čas, ktorý im bol ako deťom Božím pridelený. Tieto ženy nechápu, že životy, ktorým pripisujú tak málo hodnoty patria Bohu? Tieto deti trpia. Počas svojej vraždy znášajú trýznivú bolesť a je to ospravedlnené vládami, lekárskymi odborníkmi a rodinami týchto žien. Nemajú vo svojich dušiach výčitky svedomia?

Neuvedomujú si, že ich ohavný čin sa nelíši od toho, keď človek zavraždí človeka?

V skutočnosti je to ešte väčší hriech, pretože tieto deti sú bezmocné. Tieto ženy musia požiadať o milosť, ak sa previnili. Alebo Ma musia prosiť o vedenie, ak zvažujú podstúpiť interrupciu. Či tak, alebo onak, budú súdené podľa svojich hriechov. Hriechy tela sú v Očiach Môjho Otca najurážlivejšie. Žiadne odôvodnenie za vraždu inej bytosti nie je prijateľné Mnou, alebo Mojim Večným Otcom.

Zobuďte sa teraz, Moje deti, a pochopte, že vzatie života vedie páchateľov do večného pekelného ohňa. Z tejto priepasti plnej démonov nebude návratu. Tých istých démonov, ktorí skrze prácu podvodníka – satana – presviedčajú vrahov, že to, čo robia, je správne! Prefíkane presvedčia napríklad matky, že robia „správne rozhodnutie“. Použijú akýkoľvek trik, spojený s ľudským uvažovaním na to, aby človek túto vec obhajoval, aj keď je zlá. Použijú lož, že vrahovia majú vlastné práva. Že v prvom rade musia mať na zreteli svoje vlastné záujmy. V mene ľudských práv sa táto lož prejavuje tak, že právo matky na jej slobodu žiť takým životom, akým sa sama rozhodne, je hodné obdivu. Lož ju potom presvedčí, že je oprávnené a správne zavraždiť svoje dieťa.

Pochopte prosím, že vystupňovanie genocídy vo svete bolo predpovedané. Je to len jedno z mnohých znamení, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koncom čias.

Teraz sa všetci zastavte. Počúvajte. Vražda je veľmi vážny priestupok. Ak ju vykonáte, nebudete spasení. Už niet cesty späť. Čiňte pokánie, tí, ktorí ste sa dopustili tohto hrozného hriechu. Proste teraz o odpustenie. Ja, skrze Moje Milosrdenstvo, vypočujem vašu modlitbu. Môžete byť a aj budete spasení, ak úprimne oľutujete tento svoj hrozný hriech. Vypočujem vás. Odpustím vám. Čas však nie je na vašej strane.

Veriaci, vytrvalo sa modlite za tieto Moje stratené a blúdiace deti, ktoré boli zvedené podvodníkom a jeho prisluhovačmi v mocenských pozíciách. Teraz potrebujú vaše modlitby. Vy všetci musíte brániť právo na ľudský život, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností manipulovaný ľudskými rukami.

Modlite sa ku Mne každý deň. Obetujte každé utrpenie, ktoré znášate, za nevinné obete.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus