Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou

posolstvo zo štvrtka 16.decembra 2010 o 13:10 hod 

Napíš toto, dcéra Moja. Smrť, páchaná na nevinných obetiach, je jeden z najväčších hriechov, akým sa človek môže prehrešiť proti bratovi. Je to najzávažnejší telesný hriech a spôsobuje Mi hlbokú bolesť. Nedostatok úcty voči ľudskému životu, ktorý dnešnému ľudstvu chýba, je vo svete stále evidentnejší.

Život je vzácny dar od Boha. Nikto nemá právo brať druhému život. Nikto nemá právo vziať život dieťaťu, prv než v čase narodenia urobí prvý vdych. Tento zločin je ohavnosťou a je neodpustiteľný. Všetky duše majú svoj pôvod u Môjho Večného Otca a sú stvorené v okamihu počatia. Malé deti, nevinné duše, sú vraždené práve tými, ktorí sa o ne majú starať – ich vlastnými matkami, ktoré sú zodpovedné za ich bytie, im odopierajú právo narodiť sa.

Prečo stoja Moje deti v úzadí a nič nepodnikajú? V mene slobody sú títo malí anjeli z Kráľovstva Môjho Otca vzatí z tejto zeme a to skôr, než pre ne ako deti Božie nadíde čas. Nechápu tieto ženy, že životy, ktorým pripisujú tak málo hodnoty, patria Bohu? Tieto deti trpia. Počas ich vraždenia podstupujú nepredstaviteľnú bolestnú agóniu. A toto je legalizované vládou, lekármi a rodinami týchto žien. Necítia azda vo svojej duši žiadne výčitky svedomia? Neuvedomujú si, že ich ohavný čin nie je odlišný od konania, kedy človek vraždí človeka?

V skutočnosti je toto ešte väčší hriech, pretože tieto deti sú bezmocné. Tieto ženy musia prosiť o milosť, ak sa previnili alebo Ma musia prosiť o vedenie, ak zvažujú podstúpiť interrupciu. Tak či onak ich bude súdiť ich hriech. Hriechy tela sú v očiach Môjho Otca najodpornejšie. Neexistuje žiaden stupeň ospravedlnenia za vraždu spolubrata, ktoré by bolo v Mojich a v
očiach Môjho Večného Otca prijateľné.

Prebuďte sa teraz, deti Moje a pochopte, že vzatie života dovedie páchateľa do večného pekelného ohňa. Z tejto priepasti, plnej démonov, niet návratu. A to tých démonov, ktorí skrze prácu Podvodníka – Satana – presviedčajú vrahov, že to, čo robia, je správne! Napríklad rafinovane presvedčia matky, že robia „správne rozhodnutie“. Použijú akýkoľvek trik, spojený s ľudským uvažovaním na to, aby človek túto vec obhajoval, aj keď je zlá. Budú používať lož, aby si vrah myslel, že má svoje vlastné právo. Že v prvom rade musia mať na zreteli svoje vlastné záujmy. V mene ľudských práv sa táto lož prejavuje tak, že právo matky na jej slobodu žiť takým životom, akým sa ona rozhodne, je hodné obdivu. Lož ju potom presvedčí, že je oprávnené a
správne zavraždiť svoje dieťa.

Pochopte prosím, že eskalácia genocídy vo svete bola predpovedaná. Je to len jedno z mnohých znamení, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koncom časov.

Teraz sa všetci zastavte. Počúvajte. Vražda je veľmi vážny priestupok. Ak ju vykonáte, nebudete spasení. Niet cesty návratu. Tým, ktorí spáchali tento strašný hriech, hovorím – konajte pokánie. Proste teraz o odpustenie. Ja, skrze Svoje milosrdenstvo, vypočujem vašu modlitbu. Môžete byť a aj budete spasení, ak úprimne oľutujete tento svoj hrozný hriech. Vypočujem.
Odpustím. Avšak čas nie je na vašej strane.

Veriaci, vytrvalo sa modlite za tieto Moje stratené a blúdiace deti, ktoré boli zvedené Podvodníkom a jeho prisluhovačmi v mocenských pozíciách. Teraz potrebujú vaše modlitby. Vy všetci musíte brániť právo na ľudský život, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností manipulovaný ľudskými rukami.

Modlite sa ku Mne každý deň. Obetujte každé utrpenie, ktoré znášate, za nevinné obete.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus