Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

Nedeľa, 21. novembra 2010 o 15:00 hod.

Moje cirkvi na celom svete, počúvajte Moje volanie! Vy, všetky deti a nasledovníci, patríte Mne. Mnohí z vás nasledujú učenie svojej cirkvi a Boha, Stvoriteľa ľudstva. To je dobre. Mnohí z vás rôznymi spôsobmi vykladajú Učenie Môjho Večného Otca. K tomu došlo skrze výklady prorokov už od počiatku časov.

Mnoho prorokov interpretovalo Božie Učenie tak, ako bolo posolstvo nimi prijaté. Niektoré slová Mojich prorokov boli sfalšované. Všetkým Mojim prorokom bola daná Pravda. Nie všetkým Mojim prorokom sa podarilo zabezpečiť, aby ich nasledovníci zostali na jednej ceste k večnému životu.

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva. Boží nasledovníci vykladali Učenie rôznymi spôsobmi, čo viedlo k zmätku. Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. Jednoducho verte a uctievajte vášho Stvoriteľa.

Apelujem na všetky cirkvi, náboženstvá a vyznania viery na celom svete, aby sa modlili za ľudstvo a tých, ktorí nemajú vieru – a to teraz. Božia Láska nemá nič spoločného s deštrukciou života. Nikto nemá právo v Mojom Mene, alebo v Mene Môjho Večného Otca zabíjať. Namiesto toho poďte a spojte sa vo svojej láske k Svojmu Stvoriteľovi tvárou v tvár zlu, ktoré rýchlo rastie všade okolo vás.

Moje deti, dovoľte Mi, aby Som vám pripomenul Božie zákony. Desatoro prikázaní – darované vám Mojím Večným Otcom prostredníctvom najsvätejšieho a najoddanejšieho proroka Mojžiša. Tieto pravidlá boli navrhnuté tak, aby poučovali Božie deti o spôsoboch, ako Mu musia vzdávať úctu, aby ich viedli k Pravde. Toľko ľudí dnes na to zabudlo. Tí, ktorí nezabudli, len zriedka uvažujú nad ich skutočným významom. Tí, ktorí nerozumejú prikázaniam Desatora, rozhodnú sa ich interpretovať spôsobom, ktorý je veľmi vzdialený od Pravdy. Týmto hovorím: prečítajte si, prosím, Desatoro prikázaní a riaďte sa nimi, inak budete musieť čeliť Božiemu Hnevu. Ich význam nesmie byť zmenšený pod zámienkou falošnej lásky, falošného súcitu, alebo ospravedlňovaním hriechu vo svetle toho, čo už vám bolo povedané.

Prvé prikázanie hovorí, že sa máte klaňať len jednému Stvoriteľovi, Môjmu Večnému Otcovi, a máte sa vyhnúť modlárstvu. Napriek tomu toto prvé prikázanie bolo roztrhané na kusy a odmietnuté v prospech falošných bohov. Falošnými bohmi nemyslím iba ľudí vo vysokých pozíciách, alebo tých, ktorí sa sami vyvyšujú, že vy, Moje deti, im padáte v extáze k nohám. Áno, toto je zločin a hlboká urážka v Očiach Boha. Modlárstvo, o ktorom teraz hovorím, je láska človeka k moci a k peniazom, ktoré môžu priviesť Moje deti do zúfalstva. Toto zúfalstvo vedie k porušeniu ďalšieho pravidla, k hriechu posadnutosti sebou samým. Túžba starať sa o svoju vlastnú životnú cestu, na úkor svojej duše, bude vaším pádom. Sebaláska nie je láska. Je to márnosť. Napriek tomu, je to dnes populárne učenie. Ste pod rúškom falošného súcitu, povyšujete sa a zapierate Boha. Váš nedostatok pokory vám prinesie skazu. Keď sa povyšujete nad ostatných, oni a ďalší ľudia budú kvôli tomu trpieť. Toto prikázanie nikdy nesmie byť porušené. Ľudské uvažovanie, ktorým sa ospravedlňuje hriech, je absurdné.

Posadnutosť slávnymi osobami

Mladí ľudia, ktorým dlhší čas chýbalo vedenie, sú teraz vťahovaní do priepasti modlárstva spôsobom, ktorý každý jasne vidí. Samotné idoly, ktoré Moje mladé deti uctievajú, z väčšej časti, nie sú zo Svetla. Mnoho z nich predalo svoju dušu diablovi a touto skutočnosťou sa hrdo vystatujú.

Ich hypnotický zjav cez ich hudbu a slová presviedčajú Moje deti, že toto je tá správna cesta k nasledovaniu. Ich príťažlivá nemorálnosť povzbudzuje ich nasledovníkov, aby ich napodobňovali. Keď to urobia, oni, Moje deti, blokujú Svetlo, pretože aj oni sú vtiahnutí do večnej temnoty. Posadnutosť celebritami v dnešnom svete znamená, že Moje deti cítia neustále úzkosť, pretože sa snažia dosiahnuť rovnaké výšky, ako tí, ktorí nasledujú podvodníka a tvrdia, že ich dosiahli.

Teraz poďte, všetky Moje deti, všetkých cirkví a vyznaní viery. Spojte sa a bojujte za právo zachovať si vieru v Boha, Večného Otca, za právo milovať jeden druhého, za právo na čistú lásku, za Lásku Boha, Večného Otca, Stvoriteľa neba a Zeme.

Váš milujúci Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus