Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

posolstvo z 20.novembra 2010 o 07:20 hod

Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú dovoliť sa nechať chytiť do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu.

On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy prísľubom moci a slávy, sa teraz spolčili a spriadajú intrigy, ako zrealizovať na svete radu udalostí, ktoré spôsobia všade nevýslovný žiaľ, bolesť a zdesenie.

Moje deti nebudú múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, rozštiepenými na všetky smery, majúc na mysli len jeden cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a pripravujú v tajnosti sprisahanie.

Sú to tí nevinní členovia, časť diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú skutočnosť tejto pravdy. Namiesto toho sa venujú konaniu dobrých činov, bez toho, aby chápali zlé skutky, ktoré ich starší páchajú v tajnosti. Nemýľte sa, títo seniori sú oddanými stúpencami Satana a zúčastňujú sa na rituáloch uctievania – keby ľudia boli toho svedkami, tak by boli v šoku
od hrôzy a zvracali by nad obscenitou satanských rituálov a nad lojálnosťou voči prísľubom Satana, ktorý je jadrom ich organizácie.

Tí, ktorí považujú slová Mojich statočných duší za zábavné, počúvajte Ma teraz. Neschopnosťou chápať pravdu a nepočúvaním týchto statočných hlasov si zničíte život, svoju vieru a svoje živobytie. Títo ľudia už dlho pripravujú sprisahanie na ovládanie. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je prevádzaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si
vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje.

Had sa chystá vymrštiť

Keď hovorím, že had sa chystá vymrštiť, tak myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií napredujú rýchlo a odhodlane vo všetkých oblastiach života spôsobom, ktorého si nie ste vedomí. Vzhľadom k tomu, že sú vedení Podvodníkom, sú rafinovaní, šarmantní, pohotoví v reči, chamtiví, bezohľadní a na mysli majú len jediný cieľ. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte.

Nie sú to konšpiračné teórie

Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí sú považované za konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla znenazdajky. Táto skupina, a mám na mysli teraz jednu z nich, po stáročia pripravuje sprisahanie, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, tých zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a žerú mäso ľudstva.

Satanské relikvie

Vzdávajú poctu obscénnym relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nedajte sa mýliť, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé.

Moje deti, veľa, veľa ľudí v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinovom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemá tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú až do konca veľkého súženia mať, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidia vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom.

Akonáhle šelma a jej prívrženci budú ovládať vaše peniaze, tak budú ovládať všetko, okrem jedného. Nikdy nemôžu a nesmú sa pokúšať ukradnúť vám vaše duše. A toto je presne to, o čo sa budú snažiť.

Tí, ktorí spochybňujú tieto posolstvá pravdy, ktoré vám boli dané z túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám pravdu, počúvajte ma teraz. Ak neveríte týmto posolstvám, potom Ja – a to cez modlitby, ktoré žiadam od svojich prívržencov – sa budem modliť, aby vás zasiahlo svetlo. Prosím vás, aby ste sledovali a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú.

Neurobte chybu v domnienke, že budete schopní zarábať peniaze. Nie, váš prístup k peniazom nebude postačovať. Oni budú chcieť viac, omnoho viac od vás. Budú chcieť kontrolovať, čo jete, čo pijete a kde žijete. Na to, aby ste seba uchránili, treba urobiť nasledovné kroky.

Vyhľadajte ochranné príbytky

Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné príbytky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré si dokážete odložiť stranou. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení.

Počúvajte hlas prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom. Odmietli počúvať. Žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorému šli v ústrety.

Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca – Boha, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na nadchádzajúcu temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak šelmy. Satan sa prostredníctvom svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo sa na prvý pohľad bude zdať ako
identifikačný znak. Toto vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a podnikať. Jedná sa o ultimatívne ovládanie. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní.

Nalieham na tie média, ktoré nie sú nakazené touto diabolskou skupinou, aby sa dobre dívali na to, čo sa deje. Odhaľte všetkých tých, ktorí podporujú Hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne.

Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa snažia ich odhaliť, sú pravdivé.

Pre tých, ktorí si možno myslia, že ako môže posolstvo z Božského zdroja vyrážať taký senzačný “nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v dôvernej Knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú pravdu, aby vás táto viedla k Bohu. Slová mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote.

Varovanie, obsiahnuté v Knihe Jána, aj keď si dnes mnohí myslia, že je ťažké ho rozlúštiť, obsahuje udalosti, ktoré sa teraz začnú odvíjať.

Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorého pôvodcom bude Satan pri príchode konca časov. Vie, že jeho dni sú zrátané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, mámivejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto pri záverečnom boji proti Môjmu Večnému Otcovi urobí všetko pre to, aby skôr, než dopadne hnev Môjho
Otca, mu ukradol čo najviac duší.

Satan má naponáhlo. Bežte inou cestou. Obraňujte svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru a keď zostúpi na zem trojdňová tma, moji nasledovníci budú môcť s ľahkosťou osvetliť svoje príbytky. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc.

Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tomto momente pravdu, pretože neuniknú temnote, keď bude zostupovať.

Povstaňte teraz, Moje deti a bojujte. Plánujte svoje prežitie tela a duše, keď sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred
vašimi očami.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus