Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

Sobota, 20. novembra 2010 o 07:20 hod.

Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú si dovoliť, aby spadli do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu.

On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy sľubmi moci a slávy, spriadajú spolu intrigy ako vyvolať vo svete rad udalostí, ktoré spôsobia nevýslovný smútok, bolesť a zdesenie.

Moje deti nebudú o nič múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná Pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, roztrieštenými na všetky strany, a všetky majú na mysli jediný cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a v tajnosti plánujú.

Existujú tiež nevinní členovia, časť tejto diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú realitu pravdy. Namiesto toho sa zaoberajú svojou prácou, robia dobré skutky, bez toho, že by pochopili zlé činy, ktoré ich starší členovia páchajú v utajení. Nemýľte sa, títo starší sú oddanými nasledovníkmi satana a vykonávajú rituály zbožňovania, ktoré, keby iní ľudia videli, zvracali by hrôzou z obscénnych činov satanských rituálov a prejavov vernosti sľubom Zlého, ktoré sú jadrom ich organizácií.

Vy, ktorí považujete slová Mojich statočných duší za zábavné, teraz Ma počúvajte. Ak nebudete rozumieť Pravde a nebudete počúvať tie statočné hlasy, zničí to váš život, vašu vieru a vaše živobytie. Títo ľudia tak dlho plánovali kontrolu. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je uskutočňovaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje.

Had sa chystá skočiť TERAZ!

Keď hovorím, že had sa chystá skočiť, tak tým myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií pochodujú rýchlo a rozhodne v každej oblasti života. Vedú váš život spôsobmi, ktorých si nie ste vedomí. Pretože sú vedení podvodníkom, sú prefíkaní, pôvabní, múdro hovoria, sú chamtiví, bezohľadní a myslia len na jedno. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte.

Nie sú to konšpiračné teórie

Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí budú odmietnuté ako konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla náhle. Táto skupina, a mám teraz na mysli len jednu z nich, už po stáročia plánuje, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a požierajú mäso ľudstva.

Satanské relikvie

Vzdávajú poctu ohavným relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nemýľte sa, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé.

Mnohé Moje deti, mnohí ľudia v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinárskom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemajú tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú mať až do konca Veľkého súženia, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidíte vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom.

Akonáhle šelma a jej nasledovníci budú kontrolovať vaše peniaze, budú ovládať všetko, okrem jedného. Nemôžu a nikdy sa nesmú pokúsiť ukradnúť vaše duše. Napriek tomu sa pokúsia presne o to.

Vy, ktorí spochybňujete tieto posolstvá Pravdy, ktoré vám boli dané z Mojej Túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám Pravdu, teraz Ma počúvajte. Ak neveríte tomuto posolstvu, potom Ja, skrze modlitby, o ktoré požiadam Mojich nasledovníkov, sa budem modliť, aby ste uvideli Svetlo. Prosím vás, aby ste boli bdelí a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú.

Nemýľte sa, že kontrolovanie vašich schopností zarobiť peniaze a váš prístup k nim, im bude stačiť. Nie, oni budú chcieť od vás oveľa, oveľa viac. Budú chcieť kontrolovať čo jete, čo pijete a kde žijete. Aby ste sa ochránili, musíte urobiť nasledovné kroky.

Vyhľadajte ochranné útulky

Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné útulky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré môžete a odložte si ich. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení.

Počúvajte prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom; odmietli počúvať, žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorý ich čakal.

Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca, Boha Najvyššieho, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na blížiacu sa temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak krutej šelmy. On, satan, sa pomocou svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo bude spočiatku ako odporný identifikačný znak. To vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste si mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a obchodovať. Bude to totálna kontrola. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní.

Žiadam médiá, ktoré nie sú infikované touto zlou skupinou, aby sa pozreli a videli, čo sa deje. Odhaľte všetkých, ktorí podporujú hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne.

Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa ju snažia odhaliť, sú pravdivé.

Tým, ktorí si môžu myslieť, že ako môže posolstvo z Božieho zdroja nechať vyklíčiť taký senzačný „nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú Pravdu, aby vás viedla k Bohu. Slová Mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote.

Varovania obsiahnuté v Jánovej knihe (Zjavenie sv. Jána), aj keď je dnes pre mnohých ľudí ťažké ich rozlúštiť, vychádzajú z udalostí, ktoré sa teraz budú odohrávať.

Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorých pôvodcom bude satan v blížiacom sa konci čias. On pozná Pravdu, že jeho dni sú spočítané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, omnoho lákavejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto, vo svojom poslednom boji s Mojím Večným Otcom urobí čokoľvek, aby ukradol toľko duší, koľko len bude môcť, predtým, než zostúpi Hnev Môjho Otca.

On, satan, sa ponáhľa. Bežte inou cestou. Postarajte sa o svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru už teraz a keď tri dni temnoty zostúpia na Zem, Moji nasledovníci ľahko rozsvietia svoje domovy. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc.

Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tej chvíli Pravdu. Pretože neuniknú temnote, až bude zostupovať.

Povstaňte teraz, Moje deti, a bojujte; plánujte svoje prežitie tela a duše, až sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred vašimi očami.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus