Záplavy budú všedným javom a spoznáte, ktoré časti sveta najviac rozhnevali môjho Otca

posolstvo z 12.augusta 2013 o 3:00 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci, vrátane tých, ktorí nevedia o týchto posolstvách, budú všade priťahovaní do mojich kostolov, keď Ma budú v tomto čase hľadať. Pre môj dar Ducha Svätého budú zhromaždení v úkryte môjho Srdca. Vo svete budú cítiť tieseň a budú vedieť, že potrebujú moju pomoc, ak majú zostať pevní v mojom učení.

Mnohí pocítia vo vzduchu zmeny, ako nepriatelia Boha začnú dávať najavo svoj nenávistný plán na oklamanie sveta, svoje ohavné skutky schvaľovania hriechu vo všetkých jeho podobách. Svet bude zachvátený záplavou utrpenia a mnohí budú šokovaní všade videnými snahami idealizovať hriech v každej forme.

Telesným hriechom sa bude tlieskať. Ješitnosť a chorobná sebaláska bude vidieť po celom svete. Posadnutosť sebou samým sa ako nikdy predtým bude brať ako nevyhnutnosť. Tými, ktorí nebudú tieto potešenia vyhľadávať, bude opovrhované a budú sa cítiť ako stroskotanci. Hriechy Zlého budú oslavované, a akonáhle sa ľudia ocitnú vtiahnutí do tohto šialenstva, svetu budú ukázané prívaly hnevu, kedy môj Otec zmetie mnohé časti mnohých krajín. Záplavy budú všedným javom a vy spoznáte, ktoré časti sveta najviac rozhnevali môjho Otca, až v hneve budú vylievané vody na národy.

Všetky vaše hriešne národy zažijú na vlastnej koži, ako budú trestané hriechy tela. Môj Otec zastaví Zlého od prevzatia duší tých, ktorí sú vinní týmto hriechom, aby im zabránil zamoriť ďalších. Budú zastavení. Už im viac nebude dovolené pokračovať s ich nákazou. Toto zlo bude označené a všade budete svedkami božského zásahu rukou Božou.

Modlite sa o milosrdenstvo vy, ktorých môžu postihnúť tieto tresty. Ochránim tých, ktorí sa ku Mne obrátia a budú prosiť o ochranu.

Váš Ježiš