ZJEDNOTENIE V MISII – 20 – minútové globálne križiacke modlitebné stretnutie

Pokoj s vami!

Milý bojovník križiackej modlitby,

Pozývame ťa na celosvetovú 20MINÚTOVÉ križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 10. septembra 2022 v sobotu o 15:00 hod SEČ

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu:  https://bit.ly/JTMGlobal10September2022

Témou tohto mesiaca je ZJEDNOTENIE V MISII

Dívajte sa na svojich bratov a sestry mojimi očami, ktoré ich vnímajú ako zázračné stvorenia, darované mojím večným Otcom ako dar ľudstvu. Každá duša, o ktorú ide, je rovnako milovaná. Žiadne rozdiely sa v očiach Môjho Otca nerobia. (Ježiš, 04.septembra, 2011)

Keď sa budete vyhýbať hriechu a neustále sa budete snažiť zmeniť spôsob, akým sa správate k druhým, jedine tak nájdete skutočný pokoj. Keď máte pokoj v duši – ktorý môžete dosiahnuť len vtedy, keď bojujete proti hriechu a prejavujete ľútosť nad svojimi zlými skutkami -, stávate sa bližšími Bohu. (Ježiš,  27.apríla, 2013)

Toto 20-MINÚTOVÉ modlitbové stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude v týchto jazykoch: v nemčine, francúzštine, čínštine, portugalčine, ukrajinčine (ruštine), kórejčine, španielčine, poľštine, slovenčine, vietnamčine, maďarčine a albánčine.

Aj v prípade, že váš jazyk nebude používaný, budú pre vás pripravené spoločné modlitebné programy, aby ste sa k nám mohli pripojiť v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a pracujme na zjednotení celej Božej rodiny na celom svete.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global