Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo

posolstvo z pondelka, 22. augusta 2011 o 20:10 hod

 

Keď človek spochybňuje svoju vieru, tak musí premýšľať. Ak má aj potom pochybnosti, musí Ma poprosiť, aby Som mu otvoril oči. Ak mu robí ťažkosti modliť sa, musí Ma prosiť, aby Som mu otvoril ústa. Ak ani potom nebude načúvať pravde, potom potrebuje modlitbu iných.

Moje deti, veľkú starosť Mi spôsobuje to, ako sa zlo vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo. Všetko vo vašom svete je naopak. Vy, ktorým chýba ku Mne hlboká dôvera, nebudete múdrejší.

Teraz vo svete prebiehajú na každej úrovni vlády, cirkvi a štátu vo vašom mene aktivity bez toho, aby ste o tom vedeli.

Budú zavedené zlé zákony a ľuďom sa bude nahovárať, že sú v ich najlepšom záujme. Bude to zahŕňať nové vlády, lieky, pomoc zo zahraničia, očkovanie a hlásanie nových náboženských a iných doktrín. Nikdy nebolo toľko zmätkov medzi Mojimi deťmi.

Navonok to bude vyzerať, ako keby bolo všetko pod kontrolou a v istom zmysle tomu tak aj bude. Ale jediný poriadok, ktorý bude nastolený, príde z rúk tých, ktorí kontrolujú svetové udalosti, komfortne zatajujúc svoje zlovestné zámery za zatvorenými dverami.

Nedajte sa oklamať, deti. Musíte sa na Mňa obrátiť o pomoc, aby mohli byť oslabené tieto ohavné udalosti, ktoré sú naplánované tajnými celosvetovými silami. Vaša jediná cesta ku skutočnej slobode povedie len cez opätovné vzplanutie vašej viery vo Mňa. To sa stane čoskoro, Moje drahé deti, keď sa ukážem svetu počas Varovania, ktoré sa viac a viac približuje.

Vyzývam vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí síce majú oči, ale sú slepí voči Môjmu Najsvätejšiemu Slovu. Modlite sa za tých,
ktorí aj naďalej prekrúcajú Moje učenie ako aj za mojich Svätých služobníkov, ktorí sa zo zbabelosti podvoľujú požiadavkám, ktoré na nich kladú vlády.

Je len jeden vládca, zodpovedný teraz za budúcnosť – je Ním Môj Večný Otec, Boh Stvoriteľ a Pôvodca všetkého. Jemu preukazujte v prvom rade vernosť a nájdete pevný základ, keď budete pokračovať po ceste pravdy.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus