Zlovestné skupiny páchajú najväčšie zlo, aby sa zmocnili vlády nad krajinami

16.02.2012 – 20:00 hod.

347. Zlovestné skupiny páchajú najväčšie zlo, aby sa zmocnili vlády nad krajinami

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš povedať všetkým Mojim deťom všetkým tým, ktorí ma nasledujú aby sa spájali v modlitbe a vytvárali ochrannú reťaz.

Tým, že sa spojíte v modlitbe ako bratia a sestry za tie stratené duše, ktoré blúdia a hľadajú lásku ku Mne, no ktoré nedokážu nájsť pokoj vo svojich dušiach, ich môžete zachrániť.

Oni potrebujú vaše modlitby, pretože Varovanie tieto úbohé duše neobráti.

Vy, Moji verní nasledovníci, Mi prinášate útechu, ktorú potrebujem, keď vidím strašnú bolesť a útrapy, ktoré teraz znášajú Moje deti takmer v každom kúte sveta.

Táto zlovestná skupina, tvorená z niektorých najmocnejších ľudí sveta a z elít, pácha najväčšiu lož tým, že snuje zákerné spiknutie s cieľom získania moci a kontroly nad krajinami Blízkeho východu, Európy a Spojených štátov amerických.

Ich plán sa odhaľuje pred vašimi očami. Nie ste schopní to vidieť? Trvalo desaťročia, kým bol vyvinutý tento plán.

Každé z Mojich detí musí zostať neustále bdelé.

Nedovoľte im, aby vám vzali vaše krajiny. Vzdorujte im.

Ich zbraňou klamu sú peniaze. Zrútenie vášho bankového systému bolo úmyselné. Teraz chcú zavŕšiť ďalšiu fázu svojho plánu.

Vašimi modlitbami, deti, môžete zastaviť tento vývoj.

Môj Otec im už do ich cesty kladie prekážky.

Moji nasledovníci sú roztrúsení po mnohých krajinách. Teraz sa v modlitbách musíte zjednotiť, aby ste zastavili európskych vodcov, z ktorých niektorí sa svojim vlastným zlým spôsobom pričinia o to, že veľa nevinných ľudí bude privedených do strašnej biedy.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa v rámci Križiackych modlitieb (31) modlili túto modlitbu “Modlitba Reťaz ochrany:

“Ó, môj Ježišu, nech moja modlitba privolá Tvojho
Ducha Svätého, aby zostúpil na tých vodcov,
ktorí sú hnaní žiadostivosťou, chamtivosťou,
lakomstvom a pýchou a zastavil prenasledovanie
Tvojich nevinných detí.
Prosím Ťa, zastav chudobu, hlad a vojny
pohĺcujúce Tvoje deti a modlím sa, aby európski
vodcovia otvorili svoje srdcia pre Pravdu Tvojej
Lásky.
Amen..”

Dcéra Moja, reťaz modlitieb sa rozvinie široko ďaleko a moc Ducha Svätého pomôže zastaviť počínanie tých ľudí, ktorí majú právomoc skoncovať s utrpením.

Šírte Moje slovo, aby ste rozširovali obrátenie.

Čas na Môj príchod a prevzatie moci je blízko, takže nebude dosť času na záchranu všetkých duší.

Urobte pre Mňa, vášho Ježiša, pre ktorého ste všetci milovaní a drahí, všetko, čo je vo vašich možnostiach.

Deti, v záujme celého ľudstva musíme spolupracovať v našom boji, aby sa Antikristovi zabránilo uskutočniť jeho brutálny plán podvodu.

Nádej, láska a modlitby to je to, deti, čo od vás očakávam.

Ďakujem vám za všetku vašu vernosť a poslušnosť.

Vy ste nevideli, no napriek tomu ste uverili. Akonáhle ste v týchto posolstvách počuli Môj hlas, spoznali ste Ma.

Boli ste schopní to urobiť kvôli Duchu Svätému, ktorý má moc vo vašich dušiach.

Musíte sa podeliť o tento veľký dar, aby ste mohli do Môjho Nového raja na Zemi priviesť spolu s vami aj všetkých vašich milovaných.

Ja milujem každého jedného z vás. Prinášate Mi toľko útechy a radosti.

Váš milovaný Ježiš