Zverejnite Moje posolstvá po celom svete

Pondelok, 7. februára 2011 o 22:00 hod.

Moja dcéra, trochu si zablúdila a teraz prosíš o silu, ktorá by ti dodala dôveru a odvahu plniť Moje pokyny. To je dobré. Venuj Mi svoj čas, ako to požaduje Moja milovaná Matka, pretože tvoja duša musí zostať čistá, keď chceš oznamovať Moje Slovo.

Musím ťa teraz poprosiť, aby si začala s plánovaním zverejňovania Môjho vzácneho Varovania, ktoré je darom pre každú jednotlivú osobu vo svete. Podrobnosti im musia byť dané do konca februára prostredníctvom internetu a na celom svete. Poponáhľaj sa, dieťa, aby si urobila, čo musí byť urobené, aby čo možno najviac ľudí dostalo príležitosť o tom počuť. Moja milovaná dcéra, venuj tomu teraz čas, lebo je to naliehavé. Táto žiadosť ťa nemá vystrašiť. Je potrebné zdôrazniť urgentnosť, aby bolo pripravených čo najviac ľudí na svete. Potom môžu hľadať zmierenie, keď im budú pred ich očami odhalené ich vlastné hriechy.

Tým, že sa pripravia budú mať veľkú výhodu. Vďaka tejto časti Písma prežijú Varovanie. Potom budú čistí a s požehnaním, ktoré dostanú, budú pripravení čeliť skúškam, ktoré budú nasledovať.

Prijmi tento dar, dcéra Moja. Nebuď vystrašená, alebo sklamaná. Toto je dar ľudstvu. Tvoje prijatie tohto poslania malo za následok, že si trpela, ale nie spôsobom, aký si očakávala. Tvoje utrpenie bolo dôsledkom toho, že si bola pokúšaná. Tvoje pochybnosti ťa zastavili v prijatí pokoja a radosti v tvojej duši, ktoré sú tvoje, ak by si Mi dovolila slobodne sa ťa ujať a viesť ťa. Teraz je čas, dcéra Moja, aby si Mi všetko odovzdala. Obetuj Mi svoju slobodnú vôľu ako dar a Ja ti dám ten najdrahší a najvzácnejší dar zo všetkých. Pokoj, radosť a nesmierna láska ku Mne budú prebývať v každej časti tvojej bytosti. Teraz poď, Moja dcéra. Buď Moja. Konečne sa spoj v jednote so Mnou. Odovzdaj Mi všetku tvoju lásku, utrpenie, starosti a problémy. Teraz sa ich vzdaj. Potom a len potom budeš skutočne slobodná a s pocitom ľahkosti v srdci.

Táto práca si bude vyžadovať silu, dcéra Moja. Ty nie si len tou, ktorú označujú pojmom vizionárka. Ja ti dávam dar proroctva. Prečo? Pretože ty, Moja drahá prorokyňa, budeš pomáhať šíriť radostnú zvesť do celého sveta o Mojom Druhom Príchode, keď sa vrátim na Zem.

Uvedomujem si, že táto správa môže byť šokom, ale na túto úlohu si sa pripravovala veľmi, veľmi dlho, len si o tom nevedela. Aby Som ti s touto úlohou pomohol, pridelil Som ti niekoľko svätcov, ktorí ti budú pomáhať. Sú medzi nimi svätý Benedikt, svätý Augustín, svätý Ján Pavol II., svätá Faustína, svätý Malachiáš a svätá Terézia z Avily. Časom ti odhalím ďalších. Všetci teraz pracujú, aby ťa podporili v tvojej úlohe, ktorá je jednou z najdôležitejších, akú kedy ľudstvo v tomto rozhodujúcom období histórie dostalo.

Nemaj strach, Moja dcéra. Si viac než schopná zhostiť sa tejto úlohy. Prečo si myslíš, že od teba vyžadujem takú disciplínu? Ešte budeš musieť prejsť mnohým na ceste tvojho duchovného vývoja, ale to príde časom. Ja budem i naďalej s tebou súkromne komunikovať v čase, keď bude prvý diel publikovaný. Milujem ťa, dcéra Moja. Viem, že Ma miluješ. Viem, že to môže byť pre teba veľmi ťažké, vzhľadom na to všetko, čo na teba dolieha. Ale ty to vydržíš, budeš stále silnejšia a silnejšia. Tvoja energia a rýchle tempo mysle zabezpečia, že táto dôležitá séria posolstiev bude všade dostupná všetkým Mojim deťom. Vo všetkých krajinách.

To je zatiaľ všetko. Ďakujem ti, že si venovala čas meditácii a odpovedala Mi v tento večer.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus