Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.6.2023

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.6.2023

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Tento mesiac sa ale výnimočne stretneme o deň neskôr a to 13.júna...

preèítajte si viac
Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Ave Maria, drahí bojovníci srdečne vás všetkých pozývame v mesiaci Jún, križiacky mesiac za obrátenie, na národný seminár, kde si budeme hovoriť o utrpení ako o dare. Utrpenie bolo vždy súčasťou nášho života od pádu Adama a Evy. Keby sme si mohli vybrať, radšej by sme...

preèítajte si viac