Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Ave Maria, drahí bojovníci srdečne vás všetkých pozývame v mesiaci Jún, križiacky mesiac za obrátenie, na národný seminár, kde si budeme hovoriť o utrpení ako o dare. Utrpenie bolo vždy súčasťou nášho života od pádu Adama a Evy. Keby sme si mohli vybrať, radšej by sme...

preèítajte si viac