Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.10.2023

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.10.2023

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Tento mesiac sa ale výnimočne stretneme o deň neskôr a to...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.9.2023

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.9.2023

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Tento mesiac sa ale výnimočne stretneme o deň neskôr a to...

preèítajte si viac