Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.02.2024

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za tie stratené deti, ktoré putujú a hľadajú lásku ku Ježišovi, ale nemôžu nájsť pokoj vo svojich dušiach, a aby sme zastavili európskych lídrov, z ktorých niektorí svojimi nečestnými spôsobmi prinášajú nevinným ľuďom strašné utrpenie

Tento mesiac sa stretneme

13.februára o 19:00 hod

prečo je to potrebné si prečítate v posolstve z 16.2.2012

https://www.knihapravdy.sk/zlovestne-skupiny-pachaju-najvacsie-zlo-aby-sa-zmocnili-vlady-nad-krajinami/

https://bit.ly/PrayerChainofProtection

 

Ježiš ľudstvu Európa