Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov,
a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch.

Najbližšie sa stretneme 13.augusta 2022 

prečo je to potrebné si prečítate v posolstve z 16.2.2012

https://www.knihapravdy.sk/zlovestne-skupiny-pachaju-najvacsie-zlo-aby-sa-zmocnili-vlady-nad-krajinami/

https://bit.ly/PrayerChainofProtection

Ježiš ľudstvu Európa