Rozvoj satanských skupín

Ježiš Kristus vo viacerých posolstvách v Knihe pravdy varuje pred satanskými skupinami, ktoré sú „zviazané v každej krajine, prítomné na všetkých úrovniach vlády a tajne konšpirujú“. Členovia týchto skupín „vzdávajú hold obscénnym relikviám a znakom, po ktorých had túži“. V posolstvách sa nachádza prosba za modlitby za ľudí patriacich k satanským sektám: „Modlite sa za nich. Nikdy neprestávajte. V mnohých prípadoch ich môže z pekla zachrániť iba utrpenie obetavých duší.“

Na konci článku sú uvedené vybrané modlitby z Knihy pravdy za ľudí, ktorí sú pod vplyvom satana.

 

***

Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

Sobota, 20.11.2020 o 7:20 hod. Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú dovoliť sa nechať chytiť do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu. On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy prísľubom moci a slávy, sa teraz spolčili a spriadajú intrigy, ako zrealizovať na svete radu udalostí, ktoré spôsobia všade nevýslovný žiaľ, bolesť a zdesenie. Moje deti nebudú múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, rozštiepenými na všetky smery, majúc na mysli len jeden cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a pripravujú v tajnosti sprisahanie. Sú to tí nevinní členovia, časť diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú skutočnosť tejto pravdy. Namiesto toho sa venujú konaniu dobrých činov, bez toho, aby chápali zlé skutky, ktoré ich starší páchajú v tajnosti. Nemýľte sa, títo seniori sú oddanými stúpencami Satana a zúčastňujú sa na rituáloch uctievania – keby ľudia boli toho svedkami, tak by boli v šoku od hrôzy a zvracali by nad obscenitou satanských rituálov a nad lojálnosťou voči prísľubom Satana, ktorý je jadrom ich organizácie. Tí, ktorí považujú slová Mojich statočných duší za zábavné, počúvajte Ma teraz. Neschopnosťou chápať pravdu a nepočúvaním týchto statočných hlasov si zničíte život, svoju vieru a svoje živobytie. Títo ľudia už dlho pripravujú sprisahanie na ovládanie. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je prevádzaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje. Had sa chystá vymrštiť Keď hovorím, že had sa chystá vymrštiť, tak myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií napredujú rýchlo a odhodlane vo všetkých oblastiach života spôsobom, ktorého si nie ste vedomí. Vzhľadom k tomu, že sú vedení Podvodníkom, sú rafinovaní, šarmantní, pohotoví v reči, chamtiví, bezohľadní a na mysli majú len jediný cieľ. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte. Nie sú to konšpiračné teórie Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí sú považované za konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla znenazdajky. Táto skupina, a mám na mysli teraz jednu z nich, po stáročia pripravuje sprisahanie, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, tých zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a žerú mäso ľudstva. Satanské relikvie Vzdávajú poctu obscénnym relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nedajte sa mýliť, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé. Moje deti, veľa, veľa ľudí v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinovom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemá tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú až do konca veľkého súženia mať, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidia vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom. Akonáhle šelma a jej prívrženci budú ovládať vaše peniaze, tak budú ovládať všetko, okrem jedného. Nikdy nemôžu a nesmú sa pokúšať ukradnúť vám vaše duše. A toto je presne to, o čo sa budú snažiť. Tí, ktorí spochybňujú tieto posolstvá pravdy, ktoré vám boli dané z túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám pravdu, počúvajte ma teraz. Ak neveríte týmto posolstvám, potom Ja – a to cez modlitby, ktoré žiadam od svojich prívržencov – sa budem modliť, aby vás zasiahlo svetlo. Prosím vás, aby ste sledovali a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú. Neurobte chybu v domnienke, že budete schopní zarábať peniaze. Nie, váš prístup k peniazom nebude postačovať. Oni budú chcieť viac, omnoho viac od vás. Budú chcieť kontrolovať, čo jete, čo pijete a kde žijete. Na to, aby ste seba uchránili, treba urobiť nasledovné kroky. Vyhľadajte ochranné príbytky Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné príbytky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré si dokážete odložiť stranou. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení. Počúvajte hlas prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom. Odmietli počúvať. Žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorému šli v ústrety. Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca – Boha, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na nadchádzajúcu temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak šelmy. Satan sa prostredníctvom svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo sa na prvý pohľad bude zdať ako identifikačný znak. Toto vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a podnikať. Jedná sa o ultimatívne ovládanie. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní. Nalieham na tie média, ktoré nie sú nakazené touto diabolskou skupinou, aby sa dobre dívali na to, čo sa deje. Odhaľte všetkých tých, ktorí podporujú Hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne. Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa snažia ich odhaliť, sú pravdivé. Pre tých, ktorí si možno myslia, že ako môže posolstvo z Božského zdroja vyrážať taký senzačný “nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v dôvernej Knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú pravdu, aby vás táto viedla k Bohu. Slová mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote. Varovanie, obsiahnuté v Knihe Jána, aj keď si dnes mnohí myslia, že je ťažké ho rozlúštiť, obsahuje udalosti, ktoré sa teraz začnú odvíjať. Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorého pôvodcom bude Satan pri príchode konca časov. Vie, že jeho dni sú zrátané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, mámivejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto pri záverečnom boji proti Môjmu Večnému Otcovi urobí všetko pre to, aby skôr, než dopadne hnev Môjho Otca, mu ukradol čo najviac duší. Satan má naponáhlo. Bežte inou cestou. Obraňujte svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru a keď zostúpi na zem trojdňová tma, moji nasledovníci budú môcť s ľahkosťou osvetliť svoje príbytky. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc. Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tomto momente pravdu, pretože neuniknú temnote, keď bude zostupovať. Povstaňte teraz, Moje deti a bojujte. Plánujte svoje prežitie tela a duše, keď sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred vašimi očami. Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus Celé posolstvo: https://www.knihapravdy.sk/vzostup-satanskych-skupin-a-ovladnutie-sveta/ Ďalšie posolstvo Boha Otca z 2.3.2012 o 00:20 – Varovanie pred satanskými kultami a učením New Age: https://www.knihapravdy.sk/boh-otec-varovanie-pred-satanskymi-kultami-a-ucenim-new-age/

***

Príkladom naplnenia tohto posolstva je satanský otvárací ceremoniál tunela Gotthard vo Švajčiarsku, na ktorom sa zúčastnili poprední európski politici.

Železničný tunel vo švajčiarskych Alpách bol uvedený do prevádzky 1. júna 2016. Ako píše portál pch24.pl, „poprední švajčiarski a európski lídri vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda, talianskeho predsedu vlády Mattea Renziho, lichtenštajnského predsedu vlády Adriana Haslera a rakúskeho kancelára Christiana Kerna sa zúčastnili otvorenia najdlhšieho a najhlbšieho železničného tunelu, na svete, ktorý sa tiahne 57 km pod Alpami. Historickú udalosť zatienil vulgárny a satanský otvárací ceremoniál. (…) Vo vnútri i mimo trasy metra sa konali predstavenia plné sexuálnych narážok priamo odkazujúcich na satanské symboly. Sporo odetí tanečníci vulgárne simulovali homosexuálne činy. Tanečníci uctievali osobu s kozou hlavou zosobňujúcu Satana. Škandalózne predstavenie sprevádzala mimoriadne nepríjemná kakofónna hudba, desivý plač a krik. Démonické postavy simulovali sexuálne akty s mužskými a ženskými tanečnicami, z ktorých mnohé vyzerali ako androgýnne postavy. Tvár démona bola zobrazená na veľkej obrazovke v kruhu očí, ktoré vrhali agresívne odlesky. (…) Vystúpenie sa začalo tým, že skupina baníkov oblečená v oranžových oblekoch pochodovala ako zombie k vchodu do tunela, zobrazenému na obrazovke. (…) Ceremónia sa končí „vzkriesením“ démonickej postavy, ktorej sa všetci tanečníci začínajú klaňať. Postava s kozou hlavou vstupuje do sveta technológií, priemyslu a „modernej“ spoločnosti, ktoré zosobňovali sporo odeté „dievky“, tuláci a ďalšie zvláštne postavy. Herečky oblečené ako ženy lacných spôsobov sa rozbehli k publiku a agresívne ich obťažovali, čo niektorých uviedlo do rozpakov. Viac tu: https://pch24.pl/satanistyczna-ceremonia-podczas-otwarcia-najdluzszego-i-najglebszego-tunelu-kolejowego-na-swiecie/ https://krestanem.cz/neuveritelna-satanisticka-show/ Ďalej uvádzame zábery z filmu otváracieho ceremoniálu.

Jednou z hlavných postáv obradu bol jednotlivec s kozou hlavou, symbolom satana. Zdroj: Youtube

Na obrazovke sa zobrazil obraz oka, okultný symbol. Zdroj: Youtube

K publiku pribehli herečky oblečené ako ženy ľahkých spôsobov a agresívne obťažovali. Zdroj: Youtube

Šou bola plná sexuálnych narážok. Zdroj: Youtube

Prezentovaná je zvláštna postava okrídlenej polonahej ženy. Zdroj: Youtube

Tanečníci uctievali osobu s kozou hlavou zosobňujúcu Satana. Zdroj: Youtube

Hodinové video zo slávnostného otvorenia je k dispozícii nižšie. Jeden z najšokujúcejších úryvkov sa začína v 50:44 minúte, odkaz na tento výňatok tu. Obrad sa stretol s kritickými názormi svetových médií. Britská BBC dokonca uverejnila článok o najpodivnejších prvkoch obradu. Viac tu: https://www.bbc.com/news/in-pictures-36428799   

***

Satanistická skupina odhalila sochu Satana

Satanský chrám (orig. The Satanic Temple) odhalil v auguste 2018 pred budovou Štátneho kapitolu v Arkansase, 2,5m vysokú sochu okultného idola Bafometa, pri ktoého tróne stoja chlapec s dievčatkom. Navyše nechýba ani dobre známy pentagram. Všetko sa to udialo na protest proti pamätníku Desatora, ktorá sa už nachádza v areáli hlavného mesta. Satanisti sa takýmto spôsobom domáhajú spravodlivosti a chcú prinútiť zodpovedných, aby prestali nadŕžať kresťanom, pretože vo federálnom zákone sa píše o rovnoprávnosti náboženstiev.

Slávnostné odhalenie sochy satana v Spojených štátoch Zdroj: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0cQIuHuAmuU

Viac tu: https://apnews.com/article/1dfef6715487416eadfd08f36c7dbb4b https://cz.sputniknews.com/20180822/satanismus-dabel-usa-socha-7939482.html https://www.christianitas.sk/v-usa-sa-rozrasta-satanizmus/ https://www.echo24.cz/a/Se5E5/vy-mate-jezise-my-bafometa-sataniste-vztycili-sochu-za-svobodu-vyznani   V januári 2020 podal Satanský chrám žalobu na mesto Scottsdale v Arizone v USA pre náboženskú diskrimináciu. Viac tu: https://theconversation.com/what-the-satanic-temple-is-and-why-its-opening-a-debate-about-religion-131283 https://gloria.tv/post/s764wTUgp9Wi1eU4YkvFjRbKc

***

Satanské symboly predávané v supermarkete v Spojených štátoch Satanské symboly sú čoraz ľahšie dostupné. Ako píše portál pch24.pl, „zákazníci môžu vo Walmarte nakupovať: démonické sochy a postavy; satanská pornografia s rúhačskými prvkami proti Pánu Ježišovi Kristovi; šperky a drobné ozdobné predmety so symbolmi pentagramu a inými satanskými znakmi; diabolské knihy vrátane takzvanej „Satanovej biblie“ a kúzelníckych kníh.“ Spoločnosť stiahla tieto výrobky z ponuky až po dôraznej kritike zákazníkov obchodu. Viac tu: https://www.ncregister.com/blog/an-exorcist-comments-on-walmart-s-satanic-products https://pch24.pl/usa-walmart-sprzedawal-satanistyczne-przedmioty-zainterweniowali-katolicy/

***

Satanisti dostali povolenie praktizovať svoje rituály vo Washingtone DC https://friendlyatheist.patheos.com/2020/02/21/satanists-to-perform-infernal-ritual-outside-wa-capitol-after-invocation-snub/

***

Satanov klub pre deti základných škôl V USA vznikol nápad na otvorenie Satanových klubov pre deti. Ako píše portál pch24.pl v roku 2016: „Detský klub sponzorovaný satanským chrámom má začať fungovať v polovici mesiaca na základnej škole Point Defiance v americkom Tacome v americkom štáte Washington. Katolíci protestujú, vrátane rodičov maloletých, ktorým hrozí, že budú ovplyvnení diablovou sektou.” Viac tu: https://pch24.pl/pomysl-z-piekla-rodem-satanistyczne-kluby-dla-dzieci-za-zgoda-wladz-oswiatowych/

***

Ako fungujú satanské sekty Stojí za to sa oboznámiť s komplexnými informáciami zverejnenými na webovej stránke venovanej náboženským sektám, ktorú vedie poľský dominikánsky rád. Giuseppe Ferrari, národný tajomník Výskumnej a informačnej skupiny pre sekty v Taliansku, popisuje vývoj satanských siekt a motiváciu tých, ktorí sa k nim pridávajú. „V modernej spoločnosti nadobúda fenomén satanizmu prekvapivé rozmery; stále viac a viac ľudí sa pripája k satanským sektám, zúčastňuje sa na rituáloch, ktoré vykonávajú, vyvoláva zlých duchov, praktizuje osobné a individuálne uctievanie Satana, prijíma myšlienky zo satanského prostredia.” Viac tu: https://sekty.dominikanie.pl/biblioteka/grupy-i-ruchy/satanizm/zjawisko-satanizmu-we-wspolczesnym-swiecie

***

na Slovensku pochod diablov https://music-zone.eu/krampus-pochod-certov-piestany-kontroverzne-podujatie-ktore-prilakalo-viac-ako-10-000-ludi-sa-vracia/

***

V Knihe Pravdy nám Ježiš Kristus predniesol modlitby za ľudí, ktorí sú stratení a potrebujú ochranu pred vplyvom satana.

  Križiacka modlitba 78 – Zachráň ma od Zlého Ó, Ježiš, ochraňuj ma pred mocou Satana. Vezmi ma do Tvojho Srdca, keď sa zbavím všetkej mojej oddanosti k nemu a k jeho zlým cestám. Odovzdávam Ti svoju vôľu a prichádzam pred Teba na kolenách s pokorným a kajúcim srdcom. Vkladám svoj život do Tvojho svätého náručia. Zachráň ma od Zlého. Osloboď ma a vezmi ma do Tvojho bezpečného prístavu ochrany naveky vekov. Amen.

***

Križiacka modlitba 48 –  Za moje vyslobodenie z okov Satana Ó, Ježišu, som stratený. Som zmätený a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku. Dôverujem ti Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov satana a jeho démonov. Pomôž mi, lebo som stratený. Potrebujem tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v teba a dôverovať ti tak, aby som sa mohol zachrániť z tohto zla a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel pokoj, lásku a šťastie. Amen.

***

Križiacka modlitba 104 –  Vysloboď túto dušu z otroctva Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

***

Križiacka modlitba 68 –  Ochráň ma od vplyvu Satana Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov. Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen.

***

Križiacka modlitba 112 – O milosť spásy Volám k Tebe, najdrahší Ježišu, aby si pokryl svojou mimoriadnou milosťou spásy duše tých, ktorí boli zamorení Satanom. Osloboď ich úbohé duše od zlého zajatia, z ktorého nedokážu uniknúť. Amen.

***

Modlitba k Svätémi Michalovi Archanjelovi Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

***

Modlitba k Ježišovi o spásu pri Jeho Druhom Príchode Ježiš: „V deň môjho Druhého Príchodu (…) tie duše, ktoré sa klaňali šelme a ktoré sa odovzdali Satanovi telom, mysľou i dušou a ktoré sa stali jeho dobrovoľnými poslami, sa nebudú mať kam obrátiť, kam sa schovať a zostanú bez akejkoľvek pomoci, pretože Satan ich opustí. Satan bude potom uvrhnutý do priepasti a jeho moc v tom okamihu úplne prestane. Hovorím týmto dušiam. Aj v tejto fáze vám ukážem milosrdenstvo. Musíte na mňa zavolať a povedať:” Ježišu, pomôž mi. Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy. Amen. „A tiež ťa povýšim do môjho Nového Raja.“