Kniha Pravdy

Pripravte sa na Druhý Príchod Ježiša Krista.

Pripravte sa na Druhý Príchod

Definitívny sprievodca pre posledné časy

Kniha modlitieb

Križiacke modlitby obsiahnuté v tejto modlitebnej knižke nepochádzajú od človeka. Všetky boli napísané v nebi a odovzdané ľudstvu skrze proroka posledných čias Máriu Božie Milosrdenstvo. Modlitby sú súčasťou Božieho plánu na záchranu čo najviac duší z večného zatratenia.

Čo je kniha pravdy?

Kniha Pravdy bola spomenutá v Biblii prorokom Danielom (Dan 10,21). Tu nachádzame odkaz a na túto tajuplnú knihu. Archanjel Gabriel vysvetľuje Danielovi, že všetko, čo mu bolo zjavené o budúcnosti a konci časov, môže nájsť v Knihe Pravdy. Daniel tiež počul príkaz zabezpečiť túto knihu, pretože je určená na iné časy – vlastne konkrétne na tento náš čas, to je koniec časov.

Obsah Knihy Pravdy bol sprístupnený Sv. Jánovi evanjelistovi, ktorý ju odovzdal v Knihe Zjavenia pomocou symbolov a proroctiev. Kniha je zapečateným zvitkom a má veľmi bohatý obsah.

Ježiš Kristus, Baránok Boží, láme pečate. Kniha Pravdy je všeobecne zverejňovaná a odovzdávaná z Neba ako posolstvo vo zjaveniach Márii Božieho Milosrdenstva, ktorá v rokoch 2010-2015 dostala 1335 posolstiev týkajúcich sa konci časov.

 

82 € za komplet 5 dielov Knihy Pravdy
*15 € cena za jeden diel Knihy

ProroctvÁ sA NAPĹŇAjÚ.

Pozri, ako sa všetky posolstvá napĺňajú – napríklad:
– rezignácia Benedikta XVI,
– predpoveď o falošnom prorokovi antipápežovi,
– predpovede o globálnej vakcinácii,
– predpovede o svetovom ekonomickom kolapse,
– predpovede o 3. svetovej vojne a veľa ďalších

Prvé tajomstvo v Knihe Pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi. Ak je Pravda horká k prehltnutiu, tak naháňa strach.

Teraz vám dávam, deti, poslednú príležitosť, aby ste povstali a rozhodli sa.

Buď ste so Mnou, alebo proti Mne. Voľba je vaša.

Kniha Pravdy

o čom sa tam dočítate?

– duchovná a praktická príprava na príchod Ježiša Krista
– dôležitosť skutočnej viery a zbožnosti,
– Varovanie, globálna udalosť Osvietenie svedomia,
– rezignácia Benedikta XVI a vláda falošného proroka v Cirkvi,
– univerzálne odpadlíctvo od viery v Boha (prvá pečať Apokalipsy),
– vznik novej svetovej cirkvi,
– modlárske zjednotenie náboženstiev,
– globálne smrteľné očkovanie,
– nový totalitný svetový poriadok,
– III. svetová vojna (druhá pečať Apokalipsy),
– rozšírený hlad (tretia pečať Apokalipsy),
– odhalenie a vláda antikrista,
– znamenie šelmy – čip 666,
– Pečať Živého Boha, predpovedaná v Písme, chrániaca nás pred mocou antikrista
– Križiacke modlitby a modlitebné skupiny “Ježiš ľudstvu”,
– zvyšné pečate Knihy Zjavenia ešte neboli zverejnené,
– klimatické zmeny skrze Božie ruky,
– očistenie ľudstva,
– zrušenie Eucharistie a prenasledovanie pravej viery,
– vznik Zostatku Katolíckej cirkvi,
– tri dni temnoty a Druhý Prichod Krista,
– príchod Nového Neba a Novej Zeme je dlho očakávanou Érou Pokoja,
– uväznenie satana a utrpenie pekla,
– Mária – Prostredníčka všetkých milostí, Spoluvykupiteľka a Matka Spásy,
– sila Ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva,
– výzva kňazom, Misia Spásy,
– Medaila Spásy a Armáda Ježiša Krista,
– úloha proroka Márie Božie Milosrdenstvo.

Je potrebné si uvedomiť, že Kniha Pravdy hovorí jednoznačne, že obsah a pravda v Písme Svätom sa nesmie meniť a náuka Rímskokatolickej Cirkvi daná svetu apoštolmi a Ježišom je nemenná.

 

Medaila spásy

Príkaz na vytvorenie a razenie medaily dostala Mária Božie Milosrdenstvo od Matky Božej v posolstve z 18. júla 2013 o 19:14 hod:

„Moje dieťa, prosím, nechaj túto medailu navrhnúť a vyrobiť. Budem ťa viesť na každom kroku cesty, a potom musíš zaistiť, aby bola dostupná po celom svete.…”

V tomto posolstve Panna Mária navrhla aj vzhľad medaily. Medaila spásy so sebou prináša mnoho duchovných milostí a má dnešok veľký význam.

Podľa vyššie uvedeného posolstva by všetci, ktorí dostanú túto medailu, sa mali modliť Križiacku modlitbu 115. Medaila by mala byť požehnaná kňazom.

Kniha pravdy v Bibli

O Knihe Pravdy sa hovorí aj v Bibli v Starom i Novom Zákone;
v Knihe proroka Daniela, v Knihe Zjavenia sv. Jana Apoštola.

 

 

Pripravte sa na stretnutie so Mnou tvárou v tvár, lebo už čoskoro sa nebesia roztrhnú a oheň Ducha Svätého bude nad vami. Tí s nežným srdcom, ktorých duša je naplnená láskou k druhým, budú odmenení darmi, ktoré prinesiem so sebou v onen deň.

Váš Ježiš

Čoskoro bude otvorená druhá pečať, ako bolo predpovedané Jánom evanjelistom v Knihe Zjavenia. Začne to v Európe. Príčinou toho bude váš bankový systém a Nemecko bude zase zatiahnuté do tejto tragédie, ako tomu bolo v minulosti už dva razy.

Váš Ježiš

Je to moja Kniha. Moje Slovo. Môj sľub. Keď som povedal, že prídem znova, znamenalo to, že prídem znova.

Váš Ježiš

kniha pravdy má 5 dielov

Kniha Pravdy obsahuje celkom 1335 poselstiev a je vydaná v piatich zväzkoch spolu s modlitebníkom.
Môžte si ich zakúpiť na internetovom ochode www.echoreb.com.

Kniha Pravdy

1. diel

Kniha Pravdy

2. diel

Kniha Pravdy

3. diel

Kniha Pravdy

4. diel

Kniha Pravdy

5. diel

Modlitebník

Modlitby 1-170,
6 litanií,
krátke ostatné modlitby

Nájdete nás na Facebooku

Globálne stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu – Sviatok Matky Spásy 4.6.2023

Ave Maria! Drahý modlitebný bojovník, Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu ku sviatku Matky Spásy, ktoré sa bude konať v nedeľu 4. júna 2023 o 15:00 hod.  Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa tu:...

Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Ave Maria, drahí bojovníci srdečne vás všetkých pozývame v mesiaci Jún, križiacky mesiac za obrátenie, na národný seminár, kde si budeme hovoriť o utrpení ako o dare. Utrpenie bolo vždy súčasťou nášho života od pádu Adama a Evy. Keby sme si mohli vybrať, radšej by sme...

Celosvetový ruženec na 1.fatimskú sobotu v mesiaci máj 3.6.2023

Na prvú fatimskú sobotu v mesiaci 3.júna 2023 sa spoločne pomodlíme celý ruženec, a to so začiatkom o 22.hod. Hlavným úmyslom za ktorý sa modlíme, je skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a zasvätenie Ruska. Linka na prihlásenie:...

Novinky na Tvoj Email

Ak chceš dostávať novinky a vedieť viac prihlás sa k zasielaniu informačného listu s novinkami a plánovanými aktivitami. Odber môžeš kedykoľvek zrušiť.