Prehľad proroctiev Panny Márie z Fatimy

(zjavenia schválené Katolíckou cirkvou)

Najsvätejšia Panna Mária, Matka Božia, sa medzi 13. mája a 13. októbrom 1917 v malej dedinke Fatima v Portugalsku zjavila trom deťom, pastierikom – Lucii, Franciscovi a Jacinte. Katolícka cirkev šíri fatimské posolstvá od roku 1930.

Panna Mária prišla do Fatimy s Božím posolstvom všetkým mužom, ženám a deťom v našom veku. Sľúbila, že celý svet bude žiť v mieri a že veľa duší pôjde do neba, ak budú vyslyšané a nasledované jej modlitby.

Povedala nám, že vojna je trest za hriech; že Boh potrestá svet za jeho hriechy vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a prenasledovaním Svätého Otca, pápeža, ak nebudeme poslúchať a dodržiavať Božie prikázania.

Varovala, že ateistickí tyrani v Rusku zotročia celý svet. Aby nás všetkých zachránila pred týmito trestami, uviedla, že je potrebné osobitne odprosovať za hriechy spáchané proti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, najmä sväté prijímanie v prvú sobotu v mesiaci počas piatich po sebe nasledujúcich mesiacov a verejné a slávnostné zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všetkými katolíckymi biskupmi na celom svete, spolu s pápežom, v ten istý deň a v rovnakom čase.

Povedala nám, že Boh si vybral Rusko ako nástroj trestu na potrestanie celého sveta, ak sme tak neurobili prostredníctvom našich modlitieb a obetí a dodržiavania jej prosieb o dosiahnutie konverzie Ruska na katolícku vieru. Sľúbila nám však: „Ak bude mojej žiadosti vyhovené, Rusko sa obráti a bude mier.“ Varovala však tiež: „Ak moje požiadavky nebudú splnené, Rusko rozšíri svoje chyby po celom svete, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi, dobrí ľudia budú umučení, Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené.

“Tretie tajomstvo nebolo zverejnené úplne.”

To, čo sa všeobecne nazýva „tretie tajomstvo“, je v skutočnosti tretia a posledná časť úplného prorockého tajomstva, ktoré Panna Mária dala trom pastierom 13. júla 1917. Ďalšie dve časti tajomstva (vízia pekla a vzostup komunistického Ruska) boli verejne zverejnené vydaním spomienok sestry Lucie v 40. rokoch. Posledná časť zjavenia zostáva vo vlastníctve Vatikánu a doposiaľ nebola oznámená svetu.

Koncom roku 1956 vydal pápežský nuncius v Lisabone, arcibiskup Fernando Cento, príkaz Svätého vatikánskeho úradu biskupovi Josému da Silvovi z Leiria-Fatima, aby boli všetky dokumenty napísané sestrou Luciou zaslané do Vatikánu vrátane tohto tajomstva.

Kardinál Ottaviani, ktorý v roku 1955 urobil rozhovor so sestrou Luciou a prečítal si tajomstvo, je známy svojím verejným vyhlásením, v ktorom uviedol, že tretím tajomstvom bolo proroctvo, proroctvo Panny Márie budúcnosti. Podľa sestry Lucie, pokyny Panny Márie hovorili o tom, že tajomstvo by malo byť zverejnené v roku 1960. Vyhlásenie kardinála Ottavianiho ako aj vatikánske komuniké (vyhlásenie) z 8. februára 1960 oznamovalo, že tajomstvo nebude zverejnené a jasne naznačovalo, že sa skladá zo slov Panny Márie.

  1. júna 2000 kardinál Ratzinger odhalil, ako sa uvádza, celé tretie fatimské tajomstvo. Zasvätenci z fatimských zjavení však poznamenali, že to, čo bolo odhalené v ten deň, sa úplne nezhodovalo s tým, čo vedeli o tajomstve. Vo svedectve pomocného biskupa z Fatimy, biskupa z Venancia sa uvádza, že text tajomstva má asi 25 riadkov a je napísaný na jednom hárku papiera. „Vízia“, ktorá má byť tretím tajomstvom, zverejnená kardinálom Ratzingerom a arcibiskupom Bertonom 26. júna 2000, bola napísaná na štyri listy papiera. Mnohí tvrdia, že tretie tajomstvo prorokuje hrozný trest a dodnes nebolo zverejnené.

Pri zhrnutí svojej štúdie tretieho tajomstva slávny fatimský vedec, brat Michel de la Sainte Trinité, opísal svoje zistenia takto:

„Keď sa naše vyšetrovanie skončí, sme schopní s určitosťou rozpoznať základné prvky posledného tajomstva Panny Márie: Zatiaľ čo „ v Portugalsku bude dogma viery vždy zachovaná “, v mnohých národoch, možno takmer všade vo svete, sa viera stratí. Pastieri Cirkvi budú vážne zlyhávať vo svojich povinnostiach. Je to ich chyba, že zasvätené duše a mnohých verných zvedú osudové chyby, ktoré sa všade šíria. Bude to čas rozhodujúceho boja medzi Najsvätejšou Pannou a diablom. Svetom sa prehnala vlna diabolského zmätku. Satan sa dokonca predstaví na vrchole Cirkvi. Oslepí mysle a zatvrdí srdcia pastierov. A Boh ich odovzdá ako trest za to, že odmietli poslúchať modlitby Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Bude to vynikajúci odchod pre „časy konca“; „Falošný baránok“ a „falošný prorok“ zradia Cirkev kvôli „šelme“, ako to predpovedá Apokalypsa.

Ruská obeta je stále nenaplnená

Odborníci ako o. Gabriele Amorth (bývalý hlavný vatikánsky exorcista) tiež uviedol, že zasvätenie Ruska ešte nebolo splnené, ako to požadovala Panna Mária. To má vážne dôsledky pre Cirkev a svet (http://www.spiritdaily.net/amorthfatima.htm).

 

 

Výňatok z webovej stránky fatima.org

posolstvá z Knihy Pravdy o Fatime

Posledné tajomstvo z Fatimy bolo tak strašné, že nebolo odhalené

Posledné tajomstvo Fatimy odhaľuje pravdu o zlovestnej satanskej sekte, infiltrovanej vo Vatikáne

 

Posledné posolstvo do zväzku “Varovanie”