Smrtiace očkovanie, všetky dôležité posolstvá ohľadom globálneho očkovania

***

 

Dajte si pozor na krutosti, ktoré sa vám pokúsia zasadiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore! Krajina za krajinou sa tajne dohodli ovládať čo najviac ľudí. Viac čítaj tu:

 

 

Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

***

 

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby v doposiaľ nevídanom rozsahu. Vyhnite sa každému takémuto náhle vyhlásenému celosvetovému očkovaniu, pretože vás zabije. Viac čítaj tu:

 

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby

***

Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete. Viac čítaj tu:

 

Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete

***

 

Chcú zaviesť určitú formu genocídy prostredníctvom povinného očkovania vašich detí, či už s vaším alebo bez vášho súhlasu. Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia. Ich plány sa stali teraz skutočnosťou a začali ich už uvádzať v prax. Niektoré z ich plánov môj Otec zastavil v jednej európskej krajine kvôli modlitbám obetných duší. Viac čítaj tu:

 

Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia

***

 

Zavedenie celosvetového očkovania, určeného pre dojčatá a malé deti, bude jednou z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera. Viac čítaj tu:

 

Celosvetové očkovanie – jedna z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

***

 

Mám na mysli zlé plány zahŕňajúce vojny, plány zaviesť celosvetové očkovanie – o ktorom ste boli varovaní v posolstve z 26. novembra 2010 – genocídu a vraždy kresťanov, rovnako ako ľudí iných náboženstiev rukami zlých ľudí. Viac čítaj tu:

 

Matka Spásy: Modlite sa o milosrdenstvo môjho Syna, aby mohol zmierniť všetko utrpenie

***

 

Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám vravel v roku 2010 (*). Uvidíte ruku Boha v jeho božskej spravodlivosti, až pripustí, aby tí, ktorí Mu slúžia v jeho Cirkvi, boli vystavení pokušeniu. Až sa uskutočnia tieto a všetky ostatné proroctvá, budem čakať. A potom príde Varovanie. Príde čoskoro pred Veľkým dňom, kedy môj sľub, že znovu prídem, bude konečne naplnený. Viac čítajte tu:

 

Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám hovoril v roku 2010

***

 

Budú zavedené zlé zákony a ľuďom sa bude nahovárať, že sú v ich najlepšom záujme. Bude to zahŕňať nové vlády, lieky, pomoc zo zahraničia, očkovanie a hlásanie nových náboženských a iných doktrín. Nikdy nebolo toľko zmätkov medzi Mojimi deťmi. Viac čítaj tu:

 

Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo

 

 

 

 

 

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie

 

 

 

Znamenie šelmy 666 – čip