Kniha Pravdy

Druhá Pečať: Tretia svetová vojna

Druhá Pečať: Tretia svetová vojna

Streda, 16. mája 2012 o 03:10 hod. Moja najdrahšia milovaná dcéra musím ťa informovať, že vo svete sa chystá tretia svetová vojna. Ako vidíš, dnes ráno mi tečú slzy.* Druhá pečať sa čoskoro otvorí, ako to bolo predpovedané Jánovi Evanjelistovi v Knihe Zjavenia. Začne...

preèítajte si viac